“ 0380 524 16 66 ”
0850 272 81 81
menu×

Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükûnlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir.Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin ziyaret politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esasları hakkında sağlık çalışanlarımızdan bilgi almadan hasta ziyareti gerçekleştirmemeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

 

Yatan Hasta Servislerinde;

Yatan hasta servislerinde hasta ziyaret saatimiz 08:30 – 22:00 arasıdır.

Hastalarımız, refakatçi veziyaretçilerimizin sağlığı için;

ü Ziyaretler hasta tedavi ve ihtiyaçları haricindemümkün olduğunca kısa süreli olmalıdır.

ü Çocuklar, sağlıkları için hasta odalarınagirmemelidir.

ü Dışarıdan yiyecek, içecek getirilmemelidir.

ü Hasta yataklarına oturulmamalıdır.

ü Topraklı çiçek getirilmesi hasta ve hastanehijyenine zarar verdiğinden kurum içerisine alınmayacaktır.

ü Hastane binası içinde belirlenen alanlar dışındatütün ve tütün ürünleri kullanımı yasaktır.

ü Ameliyathaneye indirilen hastaların yakınlarınınbilgi almak için servis sekreterleri/hemşireleri ile görüşmeleri gerekmektedir.

 

Erişkin Yoğun BakımÜnitesinde;

Yoğun bakım ünitemizde hasta ziyaret saatlerimiz 14:00 – 14:30 arasıdır.

Yoğun Bakım Ünitesi hastaların ileri tedavilerinin yapıldığıbölümler olup, yatan hastaların hayati tehlike yaratabilecek olanenfeksiyonlardan korunmaları için hasta yakınları ve hastane personelinin girişçıkışına mümkün olduğunca az izin verilmektedir.

ü  Ziyaretsüresi maksimum 15 Dakika’dır ve ziyaretçi yoğun bakım kurallarına uymaklayükümlüdür.

ü  Ziyaretsırasında hastanız hakkında doktorundan bilgi alabilirsiniz.

ü  Yoğunbakım sorumlusu, hemşiresi ya da doktoru yoğun bakım şartlarına göre ziyaretsaatlerini Değiştirebilir, Durdurabilir ya da İptal Edebilir.

ü  Hastayısadece Birinci Derece Yakınları ziyaret edebilir.

ü  Birziyaret saati süresince hastayı Yalnızca Bir Kişi ziyaret edebilir.

ü  Ziyaretedecek hasta yakını bone, önlük, galoş  giyerek yoğun bakıma girer.

ü  Ziyaretöncesi ve sonrası el dezenfektanıyla el temizliğini yapar.

ü  Yoğunbakım bölümüne hiçbir şekilde dışarıdan yiyecek ve içecek alınmaz.

ü  Diğerhastalarımızın mahremiyeti için sadece kendi hastanızın yanında bekleyiniz,diğer hastaların bulunduğu alana girmeyiniz.

ü  Tümhasta yakınlarına tek tek bilgi verilemeyeceği için hastanızla ilgilidoktorunuzdan bilgi almak amacıyla, birinci derece yakınlarından bir kişiyibelirlemeniz gerekmektedir.

ü  Hastanepersoneli dahil hasta yakınlarımızın bu kurallara uyması ve kurallarınesnetilmesi amacıyla sağlık personelimize baskı yapmaması rica olunur.

 

Yenidoğan Yoğun BakımÜnitesinde;

ü  Bebeklerinizinkritik ve özel durumlarından dolayı doktor izni ile günde 2 kere 13:30 – 14:00 ve 19:00 – 19:30 saatleriarasında 1. derece yakınlarından sadece 1 kişinin, sınırlı birsürede ziyaret etmesine izin verilmekte ve çocuk ziyaretçi alınmamaktadır.

ü  Hastabilgilendirme saatleri 12:45 – 13:30 saatleri arasındadır. Bu saatler dışında“Acil Durumlar” hariç bilgilendirme yapılmamaktadır ve telefonla tıbbi durumhakkında bilgi verilmemektedir, sadece 1. derece yakınlarına bilgiverilmektedir.

ü Hastane zemin katında bulunan danışmapersoneline hangi hastaya ziyarete geldiğinizi söyleyiniz. Danışma personeli,Yenidoğan Yoğun Bakım’ı arayıp hastanızın doktoru / hemşiresini bilgilendirip,izin alıp sizi yönlendirecektir.

ü Ziyarete girmeden önce Yenidoğan Yoğun BakımÜnitesi önünde bulunan ziyaretçi önlüğünü giyiniz.

ü Yoğun bakımın içine girdiğinizde ellerinizi suve sabun ile yıkayınız ve kurulayınız.

ü Hemşireniz tarafından bebeğinizi beslemenizuygun görülmesi durumunda, yoğun bakımda hemşirenizin gözetiminde bebeğinizinbeslenme sürecine katılabilirsiniz.

ü Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri yoğunbakım sorumlu hemşiresi/hastanın hemşiresinden , tıbbi durumu ile ilgilibilgileri ise hastanın doktorundan alabilirsiniz.

ü Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmanız,telefonla hastanızın ve yoğun bakımın görüntülerini almanız yasaktır.

ü Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’neulaşabileceğiniz tüm telefon numaralarını, telefonla görüşme ve ziyaretsaatlerini hemşirenizden alabilirsiniz.

Online Randevu
Geçmiş O. Mesajı
Hoş Geldin Bebek
Anket
Tahlil Sonuçları
Bize Yazın
×