“ 0380 524 16 66 ”
0850 272 81 81
menu×

Yeni Doğan Yoğun Bakım

Her anne adayı hamileliğinin herhangi bir acil durum olmadan tamamlanmasını umar.  Bebeğinin doğum tarihinden önce doğacağını, günlerce, haftalarca bazen de aylarca hastanede yatacağını aklına bile getirmez. Türkiye’de, tüm dünyada olduğu gibi, doğan her on bebekten biri en az birkaç gün yeni doğan bakım ünitelerinde zaman geçirmektedir. 

 Doğum eyleminin 37. gebelik haftası tamamlanmadan önce başlamasına erken doğum tehdidi (EDT), eylemin bebeğin doğumuyla sonuçlanmasına preterm (zamanından önce) doğum ya da erken doğum adı verilir. Zamanından önce doğan bebek prematüre olarak adlandırılır.

 Tüm gebeliklerin yaklaşık %8'i erken doğum ile sonuçlanır. Prematüre bebekte organ sistemleri ve özellikle de akciğerler tam olarak olgunlaşmamıştır ve bu nedenle erken doğum, bebeğe yoğun bakım uygulanmasını gerektiren ve/veya bebeğin doğumdan sonra erken dönemde ölümüne yol açan nedenler arasında en ön sırada yer almaktadır.

 Bebeklerin yeni doğan bakım ünitelerine kabul edilmelerinin birçok farklı nedenleri vardır:
Bebekler yoğun bakıma değişik nedenlerle yatarlar. En sık neden erken doğmak gibi görünse de, beslenememe, cerrahi nedenler, solunum duraklamaları gibi nedenlerle de bebekler yoğun bakıma girebilirler.

  Yenidoğan ölümlerin azaltılmasında; bebeklerin üst  düzey bakım alabileceği bir merkezde dünyaya gelmesi önemli rol oynamaktadır.

  Özel Çağsu Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde toplam 5 adet üst düzey donanıma sahip kuvöz, 2 adet solunum destek cihazı ve mekanik solunum desteğine ihtiyaç duyan bebeklerin taşınması için 1 ventilatör donanımlı taşıma kuvözü bulunmaktadır. Merkezi olarak HEPA filtre adı verilen hijyenik ısıtma ve soğutma sistemiyle  hizmet veren merkezde enfeksiyonu olan bebeklerin ayrı olarak bakımının sağlandığı izolasyon odasına sahip olacak şekilde 2 basamak şekilde yapılandırılmış durumdadır.

 Yüksek sarılık değerleri olan bebeklerimizin  tedavisi amacıyla 1 adet yoğun fototerapi cihazı, 3 adet LED fototerapi cihazıyla birlikte toplam 4 adet fototerapi cihazımız bulunmaktadır. Tüm kuvözlerle birlikte entegre şekilde olan, ihtiyaç duyulan girişimlerin kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan hasta destek üniteleri mevcuttur. Her kuvöz için bir adet nabız oksimetre, infüzyon pompası, aspirasyon ve oksijen sistemi bulunmaktadır. Servimizde ağızdan beslenmesi mümkün olmayan hastalarda damar içi beslenmesine olanak sağlayan damar içi beslenme solüsyonları hazırlanarak kullanılabilmektedir. Hastalarımızın ihtiyaç duyması halinde hastanemizde kan gazı, hasta başı ekokardiyografi ve ultrasonografi işlemleri de yapılmaktadır. Yine bebeklerimize ünitemizde göbek arter, ven katater takılabilmekte, akciğer gelişimini tamamlamamış bebekler için sürfaktan adı verilen ilaç verilebilmekte ve her türlü kateterizasyon işlemleri rahatlıkta gerçekleştirilmektedir. ,

 Taburculuk dönemine yaklaşan bebeklerimizin anneyle olan uyumunun sağlanması amacıyla bebeklerle annelerinin birlikte bakımlarının sağlandığı ve ünitemiz bünyesinde olan  tüm donanımlara sahip rahat ve konforlu anne uyum odasında son bakımlar sağlanarak üniteden taburcu edilmektedir.

 Yeni Doğan Bakım üniteleri çok erken doğan, çok küçük veya zamanında doğmuş ama hasta bebeklere bakmak konusunda uzman birimlerdir. Bebeğin yoğun bakım ünitesinde ne kadar yatacağı ihtiyacına göre bir kaç günden bir kaç aya kadar değişir.

Online Randevu
Hoş Geldin Bebek
Tetkik Sonuçları
Bize Yazın
×