Sağlığın gülen yüzü
menu×

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ve Uygulanan Tedaviler

Hastanemizin bu ünitesinde baş ve boyun bölgesini ilgilendiren hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Bu alandaki hastalıkların muayenesi için modern ve gelişmiş tanı yöntemleri kullanıl-maktadır. Özellikle burun ve sinüs hastalıklarında kullanılan endovizüel teşhis sistemleri, horlama/tıkayıcı uyku apnesi ve ses hastalıkları için fiberoptik nazofarengolarengoskopi ve kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde önemli olan mikroskop, bu cihazların en önemlilerindendir. Hastalarımızın işitsel durumunun değerlendirilmesi ünitemize bağlı olarak çalışan işitme laboratuvarında, odyometri ve timpanometri cihazları ile yapılabilmektedir.         

Ayrıca hastanemiz bünyesinde bulunan uyku laboratuvarında horlama ve tıkayıcı uyku apne sendromu olan hastaların teşhisi konulabilmekte ve tedavileri uyku tıbbıyla ilgilenen uzman hekimler tarafından planlanmaktadır.

Kulak Hastalıklarında Uygulanan Tedaviler

Kulak kepçesi hastalıkları

• Kepçe kulak ameliyatı

• Kulak derisi kaynaklı kanserler

Dış kulak yolu hastalıkları

• Dış kulak yolu iltihaplarının tedavisi

• Kulaktan yabancı cisim çıkarılması

• Kulak tıkaçlarının ve akıntılarının tıbbi tedavileri

• Dış kulak yolu kitlelerinin cerrahisi

Orta kulak hastalıkları

• Orta kulak enfeksiyonlarının (akut otit media, kronik efüzyonlu otit media, kronik otit media vb.) teşhisi

• Orta kulak enfeksiyonlarının tıbbi tedavisi

• Orta kulak enfeksiyonlarının cerrahi tedavisi (basınç eşitleme tüpü takılması, miringoplasti, timpanomastoidektomi vb.)

İç kulak hastalıkları

• İç kulak kaynaklı sensorinöral işitme kayıpları (Yaşa veya yüksek şiddette sese maruz kalmaya bağlı işitme kayıpları, vb.)

• İç kulak kaynaklı baş dönmeleri (BPPV, Meniere hastalığı, vestibüler nörit vb.)

• Çınlama

• Yüz felçleri (özellikle kulak enfeksiyonları ve tümörlere bağlı)

Burun ve Sinüs Hastalıklarında Uygulanan Tedaviler

• Alerjik burun hastalıklarının teşhisi (alerjik deri testi), tıbbi ve cerrahi tedavisi

• Burun kanamalarının teşhis ve tedavisi      

• Burundan yabancı cisim çıkarılması

• Septum deviasyonu (burun eğriliği) ve konka hipertrofisinin (burun eti) teşhisi ve ameliyatı     

• Sinüzit teşhisi (endoskopik ve radyolojik) tıbbi ve cerrahi tedavisi (endoskopik sinüs cerrahisi)

•  Estetik burun cerrahisi (rinoplasti)

Boğaz ve Geniz Hastalıklarında Uygulanan Tedaviler

• Adenoid vejetasyonu (geniz eti) teşhis (endoskopik ve radyolojik) ve cerrahisi

• Bademcik hastalıklarının teşhis ve cerrahi tedavisi

• Horlama ve tıkayıcı uyku apnesinin teşhis ve cerrahi tedavisi

Boyun Hastalıklarında Uygulanan Tedaviler           

• Baş ve boyun kanserlerinin teşhis ve tedavisi

• Boyunda kitlelerin değerlendirilmesi, teşhis ve tedavisi

• Ses kısıklığı nedenlerinin (vokal kord polip, nodül ve ödemi vb.) araştırılması ve tedavisi

• Larengofarengeal reflü hastalığı teşhis ve tedavisi

• Tükrük bezi hastalıklarının tanı ve tedavisi

 


Online Randevu
Hoş Geldin Bebek
Tetkik Sonuçları
Bize Yazın
×