Sağlığın gülen yüzü
menu×

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Çağsu  Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, modern obstetri ve jinekolojinin gerektirdiği teknik ve bilgi donanımıyla en kaliteli hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Bayanların ergenlik, gebelik ve menopoz gibi farklı dönemlerinde ortaya çıkan değişimleri, bu değişimlere yönelik sorunları anlamaları ve sorunların çözümüne ilişkin de bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Hastanemizde kadın hastalıklarının tetkik, tedavisi ve doğum ile ilgili her türlü müdahalenin yapılabilmesi için gereken tüm imkânlar mevcuttur. Kliniğimizde 24 saat boyunca acil başvuruları da kapsayacak şekilde hizmet verilmektedir. Doğumla ilgili müdahalelerde anestezi / reanimasyon uzmanı ve çocuk hastalıkları uzmanı hazır bulunmaktadır.

  
Jinekoloji Polikliniğinde Verilen Hizmetler: 

- Kadın hastalıkları (jinekolojik) muayenesi 

- Adolesan çağ ve genç kızlarda jinekolojik sorunlar

- Menopoz tanı, takip ve tedavileri (Mammografi, meme ultrasonu, kemik mineral yoğunluğu ölçümü vb)

- Kanser tarama testleri (Pap smear, kolposkopi ve kolposkopik biopsi, transvajinal ultrasonografi, pelvik             ultrasonografi, tümör markırları)

- Renkli Doppler ultrasonografi

- Rahim ağzı yaralarının tetkik ve tedavisi   

- Aile planlaması (doğum kontrol yöntemleri) konusunda danışmanlık

- Rahim içi araç (spiral) takılması ve çıkarılması      

- İmplanon takılması (kolda deri altına yerleştirilen doğum kontrol yöntemi) ve çıkarılması

- İnfertilite (kısırlık) tetkikleri (hormon profili, spermiogram)

- Ovulasyon (yumurtlama) indüksiyonu

- Kanal tıkanıklığının teşhisinde histerosalpingografi (HSG)

- İntrauterin inseminasyon (aşılama)

Tetkik ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar şunlardır:

- Kadın genital sistemi enfeksiyonları

- Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

- Adet düzensizlikleri

- Yumurtalık kistleri, Bartolin kistleri, vajen kistleri, myomlar

- İdrar kaçırma ve rahim sarkması

- Doğum sırasında oluşan yırtıkların tedavisi           

Gebe Polikliniğinde Verilen Hizmetler:       

- Prekonsepsiyonel (gebelik öncesi) danışmanlık

- Gebelik takipleri ve ilgili tüm tetkikler

- Transvajinal ve/veya abdominal ultrasonografi ile 5 haftalıktan itibaren gebeliğin saptanması ve           gelişmesinin incelenmesi

- Kan uyuşmazlığının tespiti

- Gebelik döneminde smear alınması

- Gebelik dönemi aşılarının yapılması

- 11-14 gebelik haftaları arasında ikili test ve ultrasonografik fetal ense kalınlığı ölçümü

- 16-18 gebelik haftaları arasında üçlü test   

- Doğumsal anomalilerin saptanması için ultrasonografik fetal tarama

- 4 boyutlu ultrasonografi

- Şeker yükleme testi

- Gebelik süresinde anne adayına beslenme, fiziksel ve ruhsal olarak gebeliğe uyum sağlama ve doğuma hazırlanma gibi destekleyici hizmetlerin verilmesi

- Renkli Doppler ultrasonografi

- NST (nonstres test) ile fetal kalp atışlarının izlenmesi

- Yüksek riskli gebeliklerin izlemi

- Amniosentez

- Doğum sonrası muayene ve anne eğitim programı

Doğumhane ve ameliyathanede uygulanan işlemler ise şunlardır:

- Normal doğum

- Sezaryen (genel anestezi altında/ epidural/ spinal)

- Bebekler için kuvöz bakımı

- Yenidoğan bebeğin doğar doğmaz çocuk hekimince muayenesi, fenilketonüri taraması, hepatit B aşısı

- Endoskopik cerrahi (laparoskopi, histeroskopi)

- Lokal veya genel anestezi altında endometrial küretaj ve biopsiler

- Jinekolojik operasyonlar

4 Boyutlu Ultrasonografi

Bugün için dört boyutlu ultrasonografi geleneksel iki boyutlu inceleme özelliğinin yanı sıra bünyesinde hem renkli doppler hem de üç boyut özelliğini birlikte barındırmaktadır. Dört boyut ile kastedilen ise gerçek zamanlamadır. Anne baba adaylarının doğmamış bebeklerini ekranda görmeleri bazı psikologlara göre anne-baba ve bebek arasında doğumdan sonra kurulacak olan bağın daha güçlü olmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca bebeklerini önceden gören anne adaylarının hamileliklerinin geri kalan kısmını daha rahat geçirdikleri de gözlenmiştir.

Laparoskopi

Laparoskopi işlemi günümüzde kısırlık tanı ve tedavisinde, endometriozis tanı ve tedavisinde, dış gebelik, rahim çevresindeki yapışıklıkların giderilmesi, yumurtalık kistlerinin, uterus myomlarının tedavisinde, tüp ligasyonunda, kronik kasık ağrısı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Özel kamera sistemleri ile karın içine göbek bölgesinden ve iç çamaşırı çizgisi altında kalan bölgelerden yarım santimetrelik kesiler yapılarak girilmekte ve bütün cerrahi işlem, özel donanımlı bir video sistemi ile yapılmaktadır. Hastaların çok büyük bir kısmı aynı gün içinde, işlemden 2–3 saat sonra taburcu edilmekte ve 6–8 saat sonra sıvı gıdalarla başlanacak şekilde yemek yenilmesine izin verilmektedir. Kozmetik olarak da laparoskopik yöntemler açık yapılan cerrahi işlemlere göre daha üstündür.

Histerosalpingografi

HSG; rahim içi ve tüplerin incelenmesini sağlayan bir testtir. Bu tetkik radyoloji bölümünde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı tarafından yapılır. Tetkik esnasında rahim içine verilen özel radyoopak madde sonrasında birkaç defa film çekilerek rahim içi ve tüplerin anatomik yapısı saptanır, tüplerde tıkanıklık olup olmadığına bakılır.

Online Randevu
Hoş Geldin Bebek
Tetkik Sonuçları
Bize Yazın
×