Sağlığın gülen yüzü
menu×

İç hastalıkları

İç hastalıkları birimi günümüzde bünyesinde bir çok yan dala ayrılmakla birlikte erişkin hasta grubunda cerrahi dışı tüm şikayetlerin çözümünde birincil rol üstlenmekte ve gerektiğinde hastanın çözüm bulacağı branşa yönlendirilmesinde  temel rol oynamaktadır.

                  

Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Metobolizma ,Nefroloji,Romatoloji İmmünoloji, Allerji,, Hematoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıklar,Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji  dahiliye içerisinden doğup gelişen ve sürekli yenilenen branşlardır..
Dahiliye bölümümüzde erişkin yaş grubundaki tüm şikayetlerle ilgili teşhis, tedavi ve takiplerin yanı sıra, sağlıklı bireylerde erken teşhis amaçlı check up programı da uygulanmaktadır. 

*Gastroenteroloji(mide, barsak , karaciğer,safra kesesi hastalıkları) 
                               Yemek borusu hastalıklar
                               Gastroözefageal reflü hastalığı (reflü)
                               Gastrit
                               Ülser
                               Hazımsızlık 
                               Mide tümörleri
                               İnce barsak ve kalın barsak hastalıkları
                               Kabızlık 
                               Karaciğer , safra kesesi ve dalak ile ilgili hastalıklar, 
                               Hepatitler( sarılık)  teşhis ve tedavisi laboratuar, radyolojik görüntüleme , gastroskopi ve kolonoskopi eşiliğinde modern yöntemlerle yapılmaktadır

*Endokrinoloji ve Metobolizma(diyabet, dislipidemi,tiroid hastalıkları,paratiroid bezi hastalıkları ,obesite,beslenme bozuklukları, böbrek üstü bezi hastalıklar,hipofiz bezi hastalıkları) 
                               Şeker hastalığı, 
                               Kolesterol yüksekliği
                               Trigliserid yüksekliği 
                               Hipertansiyon
                               Guatr
                               Şişmanlık, 
                               Beslenme düzensizlikleri, 
                               Kıllanma 
                               Cilt renginde değişim 
                               Genel hormonal dengesizlikler 
                               Cinsel fonksiyon bozuklukları.
                          
*Nefroloji(böbrek hastalıklar)
                               Böbrek yetersizliği 
                               Böbrek taşı 
                               Böbrekte iltihabi hastalıklar

*Romatoloji(romatizmal hastalıklar)
                               Romatoid artrit 
                               Sistemik lupus eritomatozis 
                               Ankilozan spondilit
                               Reaktif artrit 
                               Skleroderma
                                Sjögren sendromu 
                                Behçet hastalığı
                                Vaskülit sendromları 
                                Sarkoidaz 
                                Amiloidoz 
                                Ailevi Akdeniz Ateşi(FMF)
                                Gut

 

*İmmünoloji-allerji(bağışıklık sistemi hastalıkları)
                                 Bağışıklık yetersizliği hastalıkları
                                 Allerjik hastalıklar

*Onkoloji(kanser hastalıkları) 
                                 Kanserin erken saptanması ve ilgili branşa yönlendirilmesi,tedavi takibi

*Hematoloji(kan hastalıkları) 
                                 Anemi(kansızlık)
                                 Kanama ,pıhtılaşma bozuklukları
                                 Lösemiler(kan kanseri)
                                 Lenfomalar(lenf bezi kanseri)

*Enfeksiyon hastalıkları(ateşli ve bulaşıcı hastalıklar)
                                  Çeşitli bakteriyel ,viral, protozoal ve mantar hastalıklarının tanı ve tedavisi


                 Göğüs hastalıkları , Enfeksiyon Hastalıkları ve Kardiyoloji   alanındaki hastalıklarda ilgili branş uzmanları ile koordineli çalışmalar yapılmaktadır.

                 Hastanemiz bünyesinde tüm dahili ve cerrahi branşlar koordineli bir şekilde çalışmakta ve oldukca geniş bir şikayet yelpazesinde başvurabilen hasta en uygun branşa yönlendirilmektedir.Hastanemizde modern tıbbın bizlere sunduğu tüm laboratuar testleri en gelişmiş cihazlarla ,özenle yapılmakta, görüntülüme yöntemlerinden 
                                 Bilgisayarlı   röntgen
                                 MR
                                 Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi
                                 Ultrasonografi
                                 Renkli Doopler Ultrasonografi
                                 Sanal Kolonoskopi
                                 BT Angiografi 
                                 MR Angiografi
                                 MR Kolanjiagrafi 
                                 Mamografi
                                 Kemik dansitometrisi mevcut olup deneyimli ekibimizle hizmet verilmektedir.. 

Online Randevu
Hoş Geldin Bebek
Tetkik Sonuçları
Bize Yazın
×