Sağlığın gülen yüzü
menu×

Göz kliniğimiz deneyimli uzman kadrosuyla en yeni teknolojikcihazlarla donanımlı göz ameliyathanesi ve göz ameliyathanesi ve gözpolikliniğiyle hastalarımızın hizmetindedir.

Göz Kliniğimizin Verdiği Hizmetler:

 -Genel göz muayeneleri,

-Göz tansiyonuhastalığı (Glokom) takibi. (Göz içi basıncı takibi, bilgisayarlı görme alanı,retina ve optik disk analizi.) ilaçlarla ve ameliyatla tedavisi,

-Şeker hastalığınabağlı göz bozuklukları (Diyabetik retinopati ve nöropati) takibi vetedavisi.(OCT, Fundus Floressein Anjiyografi, Argon Laser Fotokoagülasyonu.İntra vitreal steroid ve Anti VGN ilaç enjeksiyonları.,

-Her yaşta çocuk gözmuayeneleri ve tedavileri. Refraksiyon kusuru (Çocuk Otorefraktometrisi), ambliyopi ve şaşılık tedavileri,

-Katarakameliyatları. (Monofokal, multifokal ve torik göz içi lens uygulamalı FAKO,

-YAG laserkapsülotomi. Anterior  vitrektomi,  iris plastisi ameliyatları,

-Afakik, Fakik vepsödofakik göz içi lens implantasyonları ile yüksek dereceli gözlüktenkurtarma  ameliyatları,

-Refraktifcerrahi.(Gözlükten kurtarma ameliyatları),

-Her yaş için, her  tür şaşılık ameliyatları,

-Konjonktivaameliyatları (Pterigium, konjonktiva kist ve tümörleri),

-Uveitler, BehçetHatsalığı ve diğer uvea hastalıkları tanı ve tedavisi,

-Kuru göz teşhis vetedavileri,

-Keratokonus teşhisve tedavileri,

-Renk körlüğü tanıve tedavileri,

-Kontakt Lensmuayeneleri.


Göz Kusurları

Miyop (Uzağı Görememe): En sık karşılaşılan kırılma kusurudur. Özellikle uzak görme bozulmuştur. Yüksek miyoplarda yakın görme de etkilenmiştir. Nedeni, gelen görüntünün göz arkasındaki retina tabakasının önünde odaklanmasıdır. Gençlerde daha sık rastlanmaktadır. İlk belirtisi gözlerin kısılarak bakılmasıdır.

Hipermetrop (Yakını Görememe): Özellikle yakın görme bozulmuştur. Yüksek derecelerde uzak görme de etkilenmektedir. Nedeni, gelen görüntünün retina tabakasının arkasında odaklanmasıdır. Çocuklarda ve ileri yaşlarda daha sık rastlanmaktadır.

Astigmat (Çarpık Görme): Cisimler çarpık veya iç içe geçmiş gibi görülmektedir.   Öndeki şeffaf tabakanın düzgünlüğünün bozulmasına bağlı olarak görüntü birkaç odağa birden düşmektedir. Hem uzak, hem de yakındaki görüntüler çarpık algılanmaktadır. Bu hastalarda miyop veya hipermetrop da bulunabilmektedir.

Presbiyopi (Yaşlı Göz): 40 yaşın üzerinde yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan yakını görememe problemidir. Yaş ilerledikçe yakın görme zayıflığı da artmaktadır. Göz merceğinin esnekliğini kaybetmesine bağlıdır. Hipermetrop varsa daha erken yaşlarda da görülebilmektedir.

Göz Kusurları Tedavileri

Günümüzde, presbiyopi dışındaki kırılma kusurlarının tamamına yakını excimer lazer teknolojisi ile tedavi edilebilmektedir. PRK, bıçaklı LASIK, LASEK, wavefront, lazer bıçaklı LASIK ve Epi-LASIK adıyla anılan mevcut lazer yöntemlerinde ortak nokta, excimer lazer teknolojisinin kullanılmasıdır.

PRK: En eski yöntemdir. Günümüzde çok az tercih edilmektedir. Kornea dediğimiz gözün en ön kısmındaki şeffaf tabaka damla ile uyuşturulur. En dışındaki epitelyum zarı kazınarak atılır. Üzerine excimer lazer uygulanarak kırılma kusuru düzeltilir. 3–5 gün ağrı, batma, sulanma ve bulanık görme olmaktadır. Net görme 1–2 haftada ortaya çıkmaktadır. 6 numara üzerindeki miyoplarda, 2 numara üzerindeki hipermetroplarda ve 3 numara üzerindeki astigmatlarda etkisi çok azalmaktadır.

LASIK: Günümüzde en çok tercih edilen sistemdir. Şeffaf tabakadan (kornea) keratom denilen otomatik bıçaklı bir sistem yardımıyla çok ince bir kapak kaldırılır. Altındaki bölgeye excimer lazer uygulanarak kırılma kusuru düzeltilir. Kapak yerine yapıştırılır. Çok kısa süren ve nispeten ağrısı az olan bir işlemdir. Tedaviden hemen sonra hasta görmeye başlamakta ve ertesi gün net görme tamamen sağlanmaktadır. Göz yapısı uygun olan hastalarda LASIK yöntemi sayesinde 8–10 numaraya kadar miyop, 4–6 numaraya kadar hipermetrop ve 5 numaraya kadar astigmat başarıyla düzeltilebilmektedir.

LASEK: Şeffaf tabakası LASIK tedavisi için yeterli kalınlıkta olmayan hastalarda özellikle tercih edilmektedir. LASIK’tan farkı, korneadan kapak kaldırma işleminin yapılmamasıdır. LASEK’te kornea üzerindeki epitelyum zarı özel bir solüsyon yardımıyla soyularak kenara çekilir. Excimer lazer alttaki tabakaya uygulanarak kırılma kusuru düzeltilir ve ince zar yerine getirilir. İyileşmenin hızlanması için geçici kontakt lens uygulanır. LASEK’den sonra 3 – 5 gün hafif ağrı, sulanma, batma, ışık rahatsızlığı ve puslu görme olmaktadır. Net görme 1–2 haftada ortaya çıkmaktadır. LASEK işlemi, mitomisin denilen bir ilaç yardımıyla uygulandığında 8–10 numaraya kadar miyop düzeltmesi de yapılabilmektedir.

Epi-LASIK: LASEK tedavisine benzemektedir. Şeffaf tabakanın epitelyum zarı, keratom denilen otomatik çalışan ve ucunda sert plastik bulunan cihaz yardımıyla kaldırılır. Lazerden sonra zar yerine tekrar oturtulur. LASEK’e göre tedavi sonrası iyileşme daha hızlı, şikâyetler daha az ve sonuçları daha başarılıdır.

Intralase Femtosecond Lazer Keratom (lazer bıçağı): En son ve en gelişmiş olan teknolojidir. LASIK tedavisine benzer. Ancak burada şeffaf tabakadan kapak kaldırma işlemi otomatik bıçak yardımıyla değil, lazer ile yapılmaktadır. Böylece işlemin emniyeti en yükseğe çıkarken, tedavi sonrası görüş kalitesi daha yüksek olmaktadır. Lazer keratom sayesinde, şeffaf tabaka kalınlığı sınırda olan veya tabakanın aşırı düz olması sebebiyle LASIK işleminin uygulanamadığı hastalarda da tedavi yapabilme şansı ortaya çıkmıştır. Yüksek miyoplarda, hipermetrop veya karışık astigmatı olanlarda veya wavefront tedavisi yapılması gerekenlerde lazer keratom özellikle tercih edilmelidir.

WAVEFRONT Tedavisi: Excimer lazer tedavisinin en gelişmiş şeklidir. Standart lazer tedavisinde yalnızca göz bozukluğu düzeltilmektedir. Wavefront uygulamasında ise şeffaf tabaka, göz merceği ve gözün diğer kısımlarındaki ışık saçılma ölçümleri esas alınarak ‘’kişiye özel tedavi’’ yapılmaktadır. Aberasyon denilen bu ışık saçılmalarının azaltılması, tedavi sonrasında daha kaliteli bir görüşün ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır. Işık saçılmaları ve göz bebeği büyüklüğü fazla olan, gece araç kullanma zorunluluğu olan kişilerde wavefront yardımlı excimer lazer tedavisinin özellikle tercih edilmesi gereklidir. Ayrıca standart lazer tedavisi sonrasında ışık saçılma problemi devam eden hastalarda en etkili yöntem wavefront tedavisidir.

Çağsu Hastanesi Göz Kliniği’nde, bıçaklı LASIK tedavisi için Moria M2 tek kullanımlık keratomu, Epi-LASIK için Moria Epi-K keratomu, excimer lazer için iris tanıma sistemi bulunan ve wavefront tedavisi yapabilen VISX S4 IR cihazı, ve bıçaksız LASIK için Intralase Femtosecond Laser Keratom (FS 30) cihazları kullanılmaktadır

Excimer Lazer Tedavisine Karar Verirken Bilmeniz Gerekenler:

Lazer Tedavisi Öncesinde;

• Gözde miyop, astigmat veya hipermetrop dışında başka bir hastalık (katarakt, glokom, üveit, diabet vs) olmaması,

• Göz derecesinin ilerlemesinin durmuş olması,       

• Tüm muayene ve ölçümlerin yapılmış olması (kornea topografisi, optik olarak ölçülmüş kornea kalınlığı, pakimetri, wavefront ölçümü, göz tansiyonu, göz dibi muayenesi) ve sonuçların lazere uygun olması,         

• Göze hangi tedavinin (PRK, standart LASIK, LASEK, wavefront, Epi-LASIK, Intralase LASIK) uygulanacağının titizlikle belirlenmiş olması gereklidir.

Lazer Tedavisinde;

• Şeffaf tabakası (kornea) standart LASIK tedavisi için yeterli kalınlıkta olmayan gözlerde, LASEK veya Epi-LASIK yönteminin tercih edilmesi gerektiği,

• Epi-LASİK'in yeni ve gelişmiş bir yüzeysel lazer tedavisi olduğu,

• Wavefront tedavisinin gece görüş kalitesini arttırdığı,

• Bıçaksız Intralase LASIK yönteminin, standart LASIK tedavisinin sahip olduğu bazı problemleri azalttığı ya da tamamen ortadan kaldırdığı bilinmelidir.     


Online Randevu
Hoş Geldin Bebek
Tetkik Sonuçları
Bize Yazın
×