Sağlığın gülen yüzü
menu×

Göğüs Hastalıkları ve Tedavileri

Artan sigara içimi ve hava kirliliği nedeniyle solunum yolu hastalıklarında ciddi bir artış görülmektedir. Bölümümüzde bu hastalıkların tanı, tedavi ve takibi teknolojinin son olanakları kullanılarak deneyimli uzman hekim tarafından yapılmaktadır. Göğüs Hastalıkları bölümü’nde tanı, tedavi ve takipleri yapılan başlıca hastalıklar şunlardır: 

• Astım
• Alerjik solunum hastalıkları
• Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (kronik bronşit ve amfizem)
• Pnömoni (zatürree) 
• Tüberküloz (verem)
• Akciğer kanseri
• Plevral (akciğer zarı) hastalıklar
• Mesleki ve çevresel akciğer hastalıkları 
• Pulmoner tromboemboli (akciğer atardamarlarının pıhtı ile tıkanması) 
• Interstitisyel akciğer hastalıkları (akciğer bağdokusunun hastalıkları)
• Uykuda solunum bozuklukları
• Solunum yetmezliği

Birimler ve tanısal işlemler;

Solunum laboratuarı: Başta Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olmak üzere nefes darlığına yol açan tüm hastalıkların tanı ve değerlendirilmesi için solunum fonksiyon testleri, ilaçlı solunum fonksiyon testleri (reversibilite) ve difüzyon kapasitesi ölçümleri Spirometre adı verilen özel bir cihaz yardımı ile yapılmaktadır.

Alerji testleri: Özellikle Bronş Astımı ve Saman nezlesi gibi çeşitli alerjenlerin tetiklediği hastalıkların tanısında kullanılan deri prick testleri ile ağaç ve çiçek polenleri, ev tozu akarları, çeşitli mantarlar ve evcil hayvan tüylerine karşı olan alerjiler acı vermeyen özel lansetler kullanılarak oldukça kolay bir şekilde tespit edilmektedir.

Bronkoskopi:  Bronkoskopi ince, ucu kıvrılabilir bir kamera (fiberoptik bronkoskop) ile akciğerlerdeki bronşların (büyük havayollarının) değerlendirilmesi işlemidir. Bu işlem ile hava yollarının direkt olarak görüntülenmesi sağlanmaktadır. Bronkoskopi ile akciğer tümörleri saptanmakta, hava yolu darlıkları tespit edilebilmekte; tümörden biyopsi, bronş lavajı, fırçalama biyopsi, transbronşial biyopsi ve transbronşial iğne aspirasyon biyopsisi gibi yöntemlerle patolojik ve mikrobiyolojik tanı için örnekler alınabilmektedir.

Diğer işlemler:

Torasentez: Bazı hastalıklarda plevra adı verilen akciğer zarları arasında sıvı toplanabilir (plevral effüzyon). Torasentez işlemi toplanan bu sıvıdan örnek alınması ve tetkik edilmesi işlemidir (tanısal torasentez). Bazı durumlarda bu sıvının bir kısmı boşaltılmaktadır.

Plevra biyopsisi: Göğüs kafesinin iç kısmını kaplayan akciğer zarından (parietal plevra) özel bir iğne ile biyopsi alınmasıdır.

Uyku Laboratuvarı: Uyku laboratuvarımızda, polisomnografi cihazı ile hastanın gece boyunca beyin, göz ve kas aktiviteleri ile solunum ve kalp fonksiyonları kayıt edilmektedir. Bu test ile hastanın uykudaki horlama, nefes durması (apne), kalp ritim bozuklukları değerlendirilmektedir.


Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon: Solunum yetmezliği olan hastalarda özel bir cihazla nefes borusuna tüp takmaya gerek kalmadan (entübasyon) maske ile solunum desteği verilmektedir. Başarı ile uygulanan bu yöntemle birçok hastanın solunum cihazına bağlanması önlenebilmektedir.


Sağlığımızın en büyük düşmanı olan sigara, birçok hastalığın sebepleri arasında bulunmaktadır. Sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir toplum için sigara bırakma birimi olarak da hizmet veren Göğüs Hastalıkları polikliniği, bu kapsamda sigara içicilerinin solunum fonksiyon kapasite ölçümü ve takibi, sigara içimine bağlı olarak gelişen akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisini, gerçekleştiren bir ünitedir. Bu poliklinik bilimsel olarak kabul görmüş yöntemlerle sigarayı bırakma konusunda destek vermektedir.

Online Randevu
Hoş Geldin Bebek
Tetkik Sonuçları
Bize Yazın
×