Sağlığın gülen yüzü
menu×

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çağsu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü olarak amacımız, sağlıklı çocukların yetişmesini sağlamak; sağlığı bozulan çocuklarımızı da en kısa süre ve en doğru şekilde eski sağlığına kavuşturmaktır. Hastanemiz bünyesinde 0–16 yaş arası çocukların tetkik ve koruyucu sağlık hizmetlerini içeren takipleri, gerektiği anlarda ayakta veya serviste yataklı hizmet şeklindeki tedavileri deneyimli hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.  

Acil durumlarda ise acil servisimiz 24 saat hizmet verecek personel ve teçhizata sahiptir. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Bölümü, yenidoğan yoğun bakım servisi, bebek - çocuk servisi ve pediatri polikliniğinden oluşmaktadır.

 
DOĞUM

Doğum anında yaşanabilecek aksaklıklar yaşamın ileri dönemlerinde kalıcı hasarlara neden olabildiğinden, bebek, doğumdan hemen sonra çocuk hastalıkları uzmanı ve hemşiresi tarafından karşılanır. 

Her doğum için ‘steril’ donanım, açık ısıtıcılı bebek yatağı, ambu (balon maske) ve diğer canlandırma malzemeleri hazır bulundurulur.

Her bebek doğum anında solunumu, dolaşımı, rengi açısından bir Pediatri uzmanı tarafından değerlendirilir.

İlk muayeneler sonraki günlerde de devam eder ve anneler her gün çocuk doktorları tarafından ziyaret edilir. Bebekle anne taburcu olurken bebek bakımı konusunda annelerimiz kendilerini güvende hissetmeleri için bilgilendirilirler. Pediatri uzmanı doktoruyla kurulan iletişim, bebeğin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğindeki kontrollerinde de sürdürülür.

 
Doğum Sonrası Bebek Odası

Bebek ve anne uzman doktorlar tarafından günlük takibe alınır.

Her bebeğin kan gurubu tayin edilerek kan şekerine bakılır.

Göze antibiyotik damla, göbeğe antiseptik sürülür. 

Hepatit B aşısı yapılır.                                        

Doğumdan sonraki 72. saatini doldurduktan sonra tarama testleri (TSH, FKU, Yenidoğan Metabolik Tarama) için kanı alınır. 

Son gün yapılan sarılık testinin sonucuna göre taburcu olması planlanır.

Unutulmaz bir anı olarak kalması amacıyla her bebeğe bir doğum sertifikası verilir. 


Emzirme Danışmanlığı: Günümüzde anne sütünün ve emzirmenin önemi tartışılmaz bir biçimde anlaşılmıştır. Bebeklerin sağlıklı gelişimini sağlamak açısından emzirme konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilmektedir.  

Emzirmeyle ilgili problem yaşayan anneler, 

Göğsünde çatlaklar oluşan anneler,

Göğüs gerginliği ve süt düğümlenmesi yaşayanlar,

Göğüste iltihap şikâyeti olanlar,

Meme ucu büyük ya da küçük olanlar,

Emzirmeye rağmen bebeğinde tartı sorunu yaşayan anneler,

Herhangi bir nedenle emzirmeye ara vermiş ve yeniden emzirmeye başlayacak anneler,

Prematüre bebek sahibi anneler ile

Çalışmaya başlayacak olan annelere emzirme danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Anneler için rahat süt sağma ortamı ve elektrikli pompalar bulunmaktadır.

Süt Bankası: Her bebeğin annesinin sütünün saklandığı derin dondurucular bulunmaktadır.

Pediatri uzmanıyla kurulan iletişim, bebeğin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ndeki kontrollerinde de sürdürülür.


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Hastanemizde en gelişmiş sistem ve cihazlarla donatılmış ünitemizde, yenidoğan yoğun bakımı konusunda deneyimli uzman hekim ve hemşire kadromuz 24 saat hizmet vermektedir. 

Doğum salonu/ameliyathane doğum gerçekleştikten sonra genel durumu iyi olmayan veya zamanından önce doğmuş (prematüre) bebekler, anne karnına yakın ortam koşulları sağlanacak şekilde taşıma kuvözü aracılığıyla yenidoğan yoğun bakım ünitesine getirilir.   

Her yatak başında solunum cihazı ve bebeklerin izlenmesi için gerekli ekran sistemi mevcuttur.  

Kuvöz ortamında takip ve tedavileri yapılan bebeklerin ateş, nabız, solunum ve tansiyon ölçümleri ileri teknolojiye sahip cihazlarla elektronik olarak yapılmaktadır. Böylece steril kuvözde anne karnına yakın ortam sağlanarak bebeğin büyüme ve gelişmesi izlenmektedir. 

İleri teknolojiye sahip fototerapi cihazlarımız ile sarılıklı bebeklerin tedavileri yapılır.

Kan grubu uyuşmazlıkları, ileri derecede sarılık durumlarında hastanın göbek bağından girilerek (umblikal kateterizasyon), kan değişimi işlemleri (exchange transfüzyon) yapılabilmektedir. 

Ünitemiz diğer hastanelerden de bebek kabul etmektedir

Bebek Transport Ekibi: Pediatri uzmanı ve yenidoğan hemşiresi tarafından diğer hastaneden alınan bebek solunum cihazını da içeren eksiksiz donanımı ile transport kuvözü içinde yenidoğan yoğum bakım ünitesine ulaştırılır.  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği      

Amacımız çocuklarımızın sağlığını korumak, kaybetmiş olanları sağılığına kavuşturmak ve böylelikle sağlıklı çocuklar yetişmesini sağlamaktır.

Sağlam Çocuk Takibi:

Bebeklerin doğumdan itibaren ilk olarak 1. haftada takibi başlar. İlk yıl 1 veya 2 ay aralıklarla, 2. yıldan sonra ise 6 ay veya 1 yıl aralıklarla takipleri devam eder.

Baş çevresi, boy ve kilo artışı ölçümleri ile büyüme, gelişme takibi yapılır.

1. ayda kalça çıkıklığı muayenesi ve rutin kalça ultrasonu yapılır.

Doğumdan itibaren aşılama programı belirlenir. (Bkz. Aşı Takvimi)

 
Alerjik hastalıklar ve çocukluk çağı astım tanısının konması,

Solunum Fonksiyon Testleri:

6 yaşından büyük çocuklara uygulanabilen bu test ile astım ve astım ile ilişkili solunum yolu hastalıklarının tanısı ve takibi yapılabilmektedir. Hasta uyumu sağlandığı takdirde 6 yaşından küçük çocuklara da test uygulanabilir.


Alerjik Deri Testleri:

Alerjik bünyeli çocuklarda duyarlı olan alerjenler saptanarak takip ve tedavileri yapılır.

 
Denver Çocuk Gelişim ve Zekâ Testi:

3 aydan sonra tüm yaştaki çocuklara uygulanabilen bu test ile çocuğun zekâ, mental ve motor gelişimleri izlenmektedir.

Rutin çocukluk çağı hastalıklarının tamamının tanı ve tedavileri yapılmaktadır.  

Online Randevu
Hoş Geldin Bebek
Tetkik Sonuçları
Bize Yazın
×