Sağlığın gülen yüzü
menu×

Nöroşirurji (Beyin Cerrahi)

Nöroşirürji’nin Tedavi Alanları

 

1. Beyin, Omurilik ve Omurga Tümörleri

Beynin çeşitli bölümlerinde yerleşen her türlü beyin tümörlerinin, yine omurilikte ve omurgada yerleşen her türlü tümörün medikal ve mikro cerrahi tedavisi,


2. Nörotravma

Her türlü kafa travması, omurga ve omurilik travmasına bağlı yaralanmaların her türlü teknik imkana sahip yoğun bakım şartlarında takibi, medikal ve cerrahi tedavisi, çeşitli nedenlere bağlı omurga kırıklarının açık ve kapalı cerrahi yöntemlerle tedavisi,

 
3. Beyin Kanamaları

Yüksek tansiyon hastalığı veya çeşitli beyin damar hastalıklarına (AVM, anevrizma vb.)  bağlı oluşan beyin kanamalarının tedavisi,

 
4. Boyun ve Bel Fıtığı

Boyun ve bel fıtığının mikrocerrahi veya kapalı cerrahi yöntemlerle  (nükleoplasti, hidrodiskektomi, perkütan diskektomi vb.) tedavisi, omurga kaymalarının cerrahi tedavisi, kemik erimelerine bağlı omurga kırıklıklarının kapalı cerrahi yöntemlerle tedavisi,

 
5. Pediatrik Nöroşirürji

Doğuştan gelen beyin, omurilik, omurga gelişim bozukluklarına bağlı çeşitli hastalıkların cerrahi tedavisi, (hidrosefali, kraniosinostoz, araknoid kist, meningomiyelosel vb.)

 
6. Enfeksiyon Hastalıkları,

Çeşitli beyin, omurilik apseleri kafatası ve omurga kemiğinin enfeksiyona bağlı hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavisi,

 
7.  Periferik Sinir hastalıkları

Kol ve bacaklardaki sinirlerin travmaya bağlı yaralanmalarının ve çeşitli nedenlerle sıkışmalarına bağlı hastalıkların ve tümörlerinin medikal ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Birimimizde son teknolojiye sahip modern laboratuvar ve görüntüleme olanaklarıyla beyin ve sinir cerrahisi hastalıklarıyla ilgili her türlü rahatsızlığın teşhisi doğru bir şekilde konulabilmekte; aynı özelliklere sahip modern ameliyathanemizde mikrocerrahi yöntemlerle tedavi edilerek gerektiğinde her türlü teknolojik donanıma sahip yoğun bakım ünitesinde takipleri (ameliyat sonrası) yapılabilmektedir.

Online Randevu
Hoş Geldin Bebek
Tetkik Sonuçları
Bize Yazın
×